Dragspel

Dragspelet är ett av de mest använda instrumenten inom svensk folkmusik på 1900-talet. Länge ansågs dragspelet inte vara ett fint nog instrument, framförallt inom så kallade ”finkulturella” kretsar, men på senare tid har instrumentet fått höjd status. Numera har flera av landets musikhögskolor särskilda dragspelsklasser.640px-Arcade_fire_mg_7270

Dragspelet är ett förhållandevis ungt instrument jämfört med många andra av de som används i folkmusik. Ett instrument som använde sig av dragspelets grundprinciper, men som kallades Handäoline, konstruerades 1822 av tysken Friedrich Buschmann. Det första officiella dragspelet var det dock inte Buschmann som fick patent på, utan Cyrill Demian, i Wien 1829. Han kallade instrumentet för Akkordion.

Idag finns två huvudsakliga typer av dragspel: knappdragspel och pianodragspel. Den främsta skillnaden är att knappdragspel använder sig av små runda knappar för att spela diskanten, medan det på pianodragspel finns pianoklaviatur i miniatyr på sidan av dragspelet för att spela diskanten. Den senare varianten, pianodragspel, uppfanns dock inte förrän senare – det lanserades omkring 1910. De första dragspelen var alla av typen knappdragspel. Det första dragspelet att massproduceras var det så kallade Magdeburgerspelet. Det var ett enradigt dragspel som hade två ackord i basen, och som var växeltonigt, det vill säga som gav olika toner vid in- och utblås. Liktoniga dragspel (som gav samma ton vid in- och utblås) utvecklades i slutet av 1800-talet. Även tvåradiga dragspel utvecklades, och senare treradiga.

Förutom i svensk folkmusik och gammeldansmusik har dragspelet även haft stort inflytande i genrer som country och dansbandsmusik. Det är också ett viktigt inslag i slavisk folkmusik, vilken i sin tur har påverkat den svenska folkmusiken mycket.

Genom tiderna har det funnit flera kända dragspelsspelare, både i Sverige och internationellt. En av de mest kända är kanske Benny Andersson, som ju som bekant även är musikalt begåvad på andra sätt. Andra namn som kan nämnas är Kikki Danielsson och Catharina Backman. Den sistnämnda har man bland annat kunnat se och höra under storbandskonserter och varietéföreställningar.

 

Taggar: , , , ,